EXPOROMAREALITIES01
EXPOROMAREALITIES02
EXPOROMAREALITIES03
EXPOROMAREALITIES04
EXPOROMAREALITIES05
EXPOROMAREALITIES06
EXPOROMAREALITIES08
EXPOROMAREALITIES07
EXPOROMAREALITIES09
EXPOROMAREALITIES10
EXPOROMAREALITIES11
EXPOROMAREALITIES12
EXPOROMAREALITIES13
EXPOROMAREALITIES14
EXPOROMAREALITIES15
EXPOROMAREALITIES16
EXPOROMAREALITIES17
EXPOROMAREALITIES18
EXPOROMAREALITIES19
EXPOROMAREALITIES20

 

03 NEUCHATEL Y LERESCHE

ROMS, LA QUÊTE
INFATIGABLE DU PARADIS
QUELQUES IMAGES

frame 01

ROMS, LA QUÊTE
INFATIGABLE DU PARADIS
EXPOSITION À GENÈVE

quete

ROMS, LA QUÊTE
INFATIGABLE DU PARADIS
EXPOSITION À LAUSANNE

realities

ROMA REALITIES, Balkans

roms

RROM, les Rroms de Roumanie

quete1

ROMS, LA QUETE
INFATIGABLE DU PARADIS
VIDEO 1

quete2

ROMS, LA QUETE
INFATIGABLE DU PARADIS
VIDEO 2